Den mentala verktygslådan - ord

Har du någonsin funderat över hur du pratar med dig själv?

För helt klart är det så att du pratar med dig själv hela tiden. Tankarna finns där hela tiden, och de tankarna påverkar dig!

Frågan är bara: använder du dem konstruktivt till utveckling för dig själv, eller förstör de för dig och det du ska göra?

53633572_2076255705785863_5376538699351719936_njpg

Ge dig själv i läxa att under veckan skriva ner tankar om dig själv som dyker upp i huvudet. Bli medveten om dina tankar genom att efter veckan försöka analysera de tankar du skrivit ner. Skäller du på och kritiserar dig själv? Berömmer du dig själv? Hur ofta gör du respektive? Vilket överväger? Vilken samtalston har du i ditt eget samtal? Hurdana ord använder du - sådana som skapar positiva känslor som motivation och gott humör, eller sådana som skapar negativa och kravfyllda känslor?

Efter denna vecka med tankeläxa, gå tillbaka till de tankar du skrivit ner och fundera om du ser några mönster. Känns det som om dina tankemönster gynnar dig, dina prestationer och din utveckling? Eller hittar du bevis på att du mest skapar negativa påståenden om dig själv, och ser på dig själv med kritiska ögon? Tänk på att upplevda negativa känslor kan tyda på att du har omedvetna negativa tankar.

54190760_2076255709119196_4170783260143517696_njpg

När du blivit medveten om hur du samtalar med dig själv kan du också börja styra tankarna så att ditt prat blir konstruktivt för dig själv. De negativa tankar du tänker har skapat och tänkt under lång tid. Det innebär att de har blivit vanor och gamla vanor kan ta tid att bryta. Var alltså beredd på att det kan ta tid att byta ut gamla vanemönster mot nya, men var också förvissad om att det går!

animal-equestrian-field-2179955jpg

Mycket tyder på att 90-95% av det vi gör under en dag är automatiserat. Det innebär att vi till en stor del styrs av en autopilot. Vi tar inte medvetna beslut hela tiden om vad vi ska göra, utan vi gör i stor utsträckning det vi tidigare har gjort gång efter annan. Detta faktum har naturligtvis fördelar. Till exempel spar vi energi genom att inte medvetet behöva tänka på vad vi ska göra i varje given situation. Detsamma gäller dina tankar: de flesta tankar vi tänker under en dag är samma, gamla tankar som vi tänkt många gånger tidigare. Det är alltså en mycket liten del av våra tankar som är kreativa och nya under en dag. Men det innebär också att om du gör en liten medveten förändring i dina tankemönster så får den stor genomslagskraft eftersom den också blir en vana som upprepas varje dag!

Jenny Lind
BM Hälsa Österlen
jenny@bmhalsaosterlen.se
073 - 955 8310