Det perfekta motionstillfället!

Vi människor är byggda för att vara i rörelse, det tror jag de flesta håller med om. Om man bara går några hundra år tillbaka i tiden då det varken fanns mopeder, bilar, tåg eller flyg som kunde hjälpa till med transporter, och användningen av dragdjur var begränsad i de flesta existerande samhällena var det just kroppen vi använde. Människan är alltså byggd för rörelse och för att använda sin rörelseapparat.

adult-agriculture-backyard-planting-162637jpg

Varför väljer då många människor idag att vara fysiskt inaktiva?

Förutom det uppenbara svaret att det inte längre behövs för människans omedelbara överlevnad, är det vanligaste svaret, när forskare ställer frågan, "brist på tid". Andra skäl som anges är "brist på energi" respektive "brist på motivation", följt av "för höga kostnader" och "risk för skada". Även "brist på lämpliga lokaler", "saknar nödvändiga kunskaper", "det finns inga säkra platser" samt "saknar barnvakt" förekommer (Faskunger, Nylund, 2014, Motivation för motion). Men det absolut vanligaste skälet är alltså "brist på tid" . Vilket jag kan köpa om man är en heltidsarbetande ensamstående förälder med tre minderåriga barn.

Men vad är det då som gör att vissa småbarnsföräldrar hinner med att vara fysiskt aktiva nästan varje dag medan andra aldrig hinner?

Tiden i sig kan omöjligt skilja sig åt - dygnets 24 timmar är lika för alla. Mer troligt är att dygnets aktiviteter prioriteras olika. För att göra detta extra tydligt kan man jämföra en elitidrottare med en "vanlig Svensson". För en elitidrottare handlar det inte om hen ska träna en viss dag, utan istället om när detta ska ske. Allt planeras in så att det passar träningen och inte tvärtom. För en "vanlig Svensson" är det ofta omvänt eftersom hens träning prioriteras sist...

clock-hours-minutes-9352jpg

Nu menar jag inte att du ska agera som en elitidrottare men kanske det är dags att se över din prioriteringsordning och slopa strävan efter det perfekta motionstillfället. För om det endast är möjligt att motionera när solen skiner, när tiden är oändlig, när alla saker som måste göras är utförda, när kroppen är i perfekt trim och när motivationen är på topp - då blir det ganska sällan...

Känner du igen dig, och framför allt, vill du göra en förändring? Jag lär dig att prioritera rätt och hjälper dig att hitta motivationen till att börja träna. Välkommen att höra av dig!

BM Hälsa Österlen
Jenny Lind
073 - 955 83 10
jenny@bmhalsaosterlen.se