Hur du skapar världens bästa team!

Vilka komponenter är det som är avgörande för att skapa världens bästa team?

För att bli ett riktigt bra team krävs det att man har en bra laganda. Alla team har en kultur, en laganda. Starka lag, grupper och team har nästan alltid en stark laganda som förstärker de värderingar, beteenden och vanor som stöttar lagmedlemmarna och deras prestationer.  Lagandan kan upplevas som ett hjul som hela tiden är i rörelse framåt uppåt. Men det krävs bränsle för att driva hjulet, detta i form av sex avgörande komponenter.

  • Gemensamma målsättningar
  • Ledarskap
  • Individualitet
  • Glädje
  • Trygghet
  • Kommunikation

Vad står då varje energikälla för i detalj?

Gemensamma målsättningar

Om vi inte sätter upp mål är det svårt att skapa gemensamhetskänsla. Det är klart att det är viktigt att veta vart vi försöker resa tillsammans.

Det avgörande för hög acceptans är att alla i teamet är med i framtagning och utvärdering av målsättningar.

Det är när det går tungt som vårt gemensamma arbete visar sig värdefullt. Tycker du det var “din” målsättning tar du också ansvar för genomförandet.

Tänk efter: Vart är du/vi på väg? På vilket sätt? Varför?


Kommunikation

Med arbetet runt målsättning skapar vi också förutsättningar för kommunikation. Det är först när vi kommunicerar med varandra som vi bygger upp förståelse och respekt baserad på acceptans och ödmjukhet för varandra.

“Världens bästa team” talar om allt!

Från personliga känslor och tankar till världsfrågor.

Med bra kommunikation klarar vi av alla småsaker direkt och låter dem inte ligga på hög och inflammera lagandan. Du tar med dig kommunikationen ut på planen/arenan där du som bäst behöver den. Ett bra team håller alltid igång snacket. Det är sakligt, konstruktivt och positivt.

Tänk efter: hur kommunicerar du/ni i teamet. Bra - dåligt, för lite - för mycket och med vilken attityd?

Trygghet

Trygghet ger mod och mod ger positivt tänkande utan rädsla för prestationens resultatet. Du ser direkt på ett team om det finns trygghet för individen, det vill säga acceptans från omgivningen. Tryggheten ligger helt och hållet i att vi gör saker tillsammans. I ett team med stor trygghet vågar man mycket mer. Teamet ser möjligheterna långt före problemen. Problem är inga hinder utan kickar att övervinna.

Trygghet ger mod och mod ger prestation utan rädsla för resultat!

Tänk efter: känner du dig trygg i ditt team, varför/varför inte?

Glädje

Det är en otrolig tillfredsställelse att befinna sig i ett "bra" team. Mycket är roligt och det som kanske inte alltid är roligt görs roligt.

Vi är beredda att belöna glädje och trivsel med kamp, stor vilja och högsta motivation. Vi människor bara funkar så!

Mycket av den här atmosfären byggs upp i var samvaro utanför arenan. Gemensamma aktiviteter som initieras av både idrottare och ledare. Busstreck med tillhörande skadeglädje är vanliga. Tonen är kan vara rå, men alltid med glimten i ögat.

Kommer man så här långt är man svårslagen som team!

Det är en paradox, men att ironisera över en annan person och få samma betalning tillbaka görs bara om man hyser högsta respekt för varandra. Den här personen är man kompis med för livet och chansen är stor att man också gör många bra prestationer tillsammans.

Tänk efter: känner du glädje i ditt team? När gjorde du/ni senast något utanför arenan eller något helt annat än det du/ni brukar göra?

Individualitet

I “världens bästa team” har vars och ens sätt att vara och tänka stor acceptans. Men det gäller agerandet på banan och det innebär inte att man kan vara som man vill utanför banan och sätta egna regler för den gemensamma tillvaron. I ett bra team skolas man först i de normer som gäller och först när man förstår och agerar efter dem släpps man “fri” som individ.

Det är med sin individualitet som man spelar och agerar på banan. En individ har stora rättigheter, men först efter att man ställt upp på de skyldigheter man har mot andra.

Tänk efter: vad har du/ni skyldigheter i ert team? 


Ledarskap

Ledarskap är oerhört viktigt. Att stå som ansvarig för en miljö där det ställs höga krav på individen och organisationen och samtidigt bedömas internt, publikt och av omvärlden är inte det lättaste. Samtidigt som du som tränare är beredd att ta detta ansvar ska du ha stora ödmjukheten och alltid höja teamet och dess individer till skyarna vid medgång och värna om dem i motgång. Och sedan, mitt i allt ansvarstagande, ha den stora förmågan att lämna över detta till idrottarna på bästa sätt...för det är ju de som ska tävla, inte du.

I slutändan är det du som ledare som bedömer lagets sätt att vara och agera. Ska saker förändras så har du också ansvaret.

Tänk efter: hur agerar du som/din tränare för att lyfta och värna om teamet? Vem tar ansvar?

Lagandahjulet kan man använda oavsett om man är sin egen tränare eller om man spelar i ett lag. Om man är sin egen tränare är det viktigt att man beaktar/diskuterar samtliga ovastående sex komponenter. Det gäller bara att tänka lite "utanför boxen". Ägnar man sig exempelvis åt ridning är det svårt att föra en tvåvägskommunikation med hästen, men det är fortfarande viktigt att man går igenom samtliga delar och försöker få sin fyrbenta vän att förstå vad det är som gäller. Är du som ledare införstådd i samtliga sex komponenter kommer du också att kunna skapa världens bästa team oavsett hur stort eller litet teamet är.

Lycka till!

Jenny Lind
BM Hälsa Österlen
jenny@bmhalsaosterlen.se
073 - 955 8310