Mall för misslyckande

Är du en som ältar "misslyckande"? Fundera igenom vad du har att vinna på att försöka tänka konstruktivt framåt istället.


Syfte:

Att snabbt kunna lägga mindre bra prestationer bakom dig och kunna gå vidare.


Tränar:

Copingstrategi

Självförtroende


Så här gör du:

Hör du till dem som slösar energi genom att älta “misslyckanden”? Jag föreslår i så fall att du skaffar dig en färdig mall för att du konstruktivt och snabbt ska kunna värdera mindre bra prestationer. Detta för att du eventuellt ska dra lärdom av vad som behöver förändras till nästa gång. Men framför allt för att du ska kunna lägga händelsen bakom dig och gå vidare.


När du märker att en specifik prestation stjäl alltför mycket av dina tankar tar du fram din förberedda mall med frågor och skriver ner svaren på papper.


Lathund för mall:

Vad var det som hände?

___________________________________________________________________


Vad kände jag inför det som hände?

___________________________________________________________________


Vad känner jag nu?

___________________________________________________________________


Varför blev det som det blev?

___________________________________________________________________


Vad behöver jag förbättra så att det inte händer igen?

___________________________________________________________________


Vad ska jag göra rent praktiskt och konkret?

___________________________________________________________________


Vad var positivt med det som hände?

____________________________________________________________________


Ägna inte för mycket tid åt detta uatn gör det kort och konkret. Det behöver inte vara heltäckande. Du kommer ändå att omedvetet bearbeta det efteråt, men då på ett mer strukturerat och positivt sätt.


Hur märks effekten?

Genom att ha en färdig, förberedd och enkel mall kan du snabbt och effektivt vända dina negativa varför?-tankar till något mer konstruktivt. Genom att fästa det på papper kan kan du få ett avslut och lägga händelsen bakom dig istället för att älta återkommande frågor av vilka flera kommer att bli obesvarade. Dessutom kan du inte göra något åt det som redan skett, medan nutiden och framtiden är din för att påverka.


Tips från coachen!

Normalt sett bör du lägga merparten av din kraft på framgångsanalys, det vill säga att du fokuserar på de lyckade prestationerna, förstärker dem och eventuellt funderar på hur dessa kan bli ännu bättre. Du ska absolut inte leta fel i onödan. Därför är denna övning bara för dig som har en vana att spilla kraften på för mycket negativa funderingar på redan utförda prestationer. För dig som har svårt att släppa tankarna på “misslyckanden”.

Ingen “lyckas” jämt. Det vore inte ens kul om allt du tog i blev guld. Det är ju som du vet inte heller alltid segrarna är de bästa prestationerna. Ibland överträffar du dig själv och gör kanonprestationer utan att vinna, eller på träning. Det kommer regelbundet situationer när du verkligen lyckas, såväl i stort som smått. Det är du som väljer om det är de situationerna som du fokuserar på, förstärker och minns. Eller om du slösar psykisk energi på det som av olika anledningar, tillfälligt gått mindre bra.


Det som skiljer vinnare från förlorare är ofta just förmågan hos vinnaren att på olika sätt lägga mindre bra prestationer bakom sig, se framåt med tillförsikt och komma igen.

Lycka till!


BM Hälsa Österlen
Jenny Lind
073 - 955 83 10
jenny@bmhalsaosterlen.se