Mental beredskapsträning

Syfte:
Att skapa en mental beredskap för händelser som kan komma att inträffa.

Tränar:
Copingstrategi
Målbildsträning
Självförtroende

Så här gör du:
Skapa en lista på tänkbara händelser. Gör detta tillsammans med dina lagkamrater eller dina ledare/tränare om du har det. Ta gärna till lite i överkant åt båda hållen. Överdriv utan att det blir löjligt.

Ställ frågor av typen: Vad händer om jag river första bommen/gör fel i första serien? Vad händer om jag rider perfekt första halvan av banan/programmet? Hur kommer jag att reagera om jag har glömt att byta till tävlingsbettet eller om ett benskydd plötsligt går sönder? Om möjligt, träna på det i förväg eller se till att beredskap finns för att lösa problemet. Att ha en checklista i transporten kan till exempel vara en lösning för att se till att alla saker kommer med till tävlingen. 
Att hoppa utan en stigbygel kan vara en bra träning eller att träna i alla tänkbara väder. Olika väder kräver ibland olika utrustning. Om man har övat på detta innan vet man vilken utrustning som gäller för att lyckas istället för att på tävlingsplatsen inse att man exempelvis har fel sorts tyglar för regn och rusk, vilket skapar onödig negativ stress och i värsta fall ett misslyckande.
Efter att du prövat mental beredskapsträning i tanke/handling - skriv ner hur du upplevde det och kommunicera det om möjligt i grupp eller med tränare. Gör en checklista på konkreta saker du/ni gjorde för att hantera situationen. Spara listan!

Hur märks effekten?
En effekt är att du hanterar saker som inträffar mer funktionellt än tidigare. Eftersom du varit i situationen i tanken har du redan en beredskap och erfarenhet av det "inträffade". I och med det sjunker oron, rädslan och prestationsängslan dramatiskt. En sidoeffekter, (även om inget oväntat/väntat inträffar), att du känner dig lugn och trygg eftersom du vet att du kan hantera situationen om den skulle inträffa.

Tips från coachen!
Mental beredskapsträning är mycket rolig träning. Endast bristande fantasi gör den tråkig. Om du vid något tillfälle varit med om att i förväg skapa en lite knepig, på gränsen till konstig, situation i en prestation och den sedan inträffar OCH att du dessutom hanterar den på ett bra sätt - då är du såld på mental beredskapsträning! Tankar expanderar!
Debriefing är en väl känd metod att hantera saker som inträffat. Det är vanligt att exempelvis polis, brandmän och sjukhuspersonal jobbar med debriefing efter en större olycka. Syftet är att prata igenom händelsen  dels för att hantera det inträffade men också för att nästa gång vara bättre mentalt förberedd. Varför inte sätta i system att göra detta i förväg istället - briefing eller mental beredskapsträning. Även om du inte tränar tillsammans med någon så kan ni alltid ta det vid ett stallmöte/fika eller varför inte skapa en egen liten grupp på FB?

OBS!
Öka inte risken för att det "oönskade" verkligen inträffar när du förbereder dig för det? Hur hanterar du i så fall det?

Lycka till!