Uppmärksam?


Syfte
Att inventera din personliga koncentrationsstil och med den till hjälp förbättra kvaliteten på träning och tävling.

Tränar
Koncentration

Förberedelse
Olika människor har olika koncentrationsstilar. De fyra huvudstilarna är bred-yttre, bred-inre, snäv-inre och snäv-yttre koncentration. Till exempel kännetecknas den första stilen (bred-yttre) av ett tillstånd där den aktive låter mycket information komma till sig. Blicken sveper, synfältet är stort och helheten bedöms. Det kan vara exempelvis uppspelsfasen i fotboll. Motsatsen är snäv-inre koncentration, när fotbollsspelaren kommer fri med målvakten. Då är allt fokus på att slå in bollen. En spelare som har möjlighet att skifta mellan dessa olika koncentrationsstilar ser inte ens målvakten, utan koncentrerar all kraft på var han eller hon ska placera bollen. 
Ett annat exempel där du skiftar fokus är när du kör bil. Kommer du till en korsning har du en bred-yttre koncentration för att ta dig igenom utan att krocka med andra bilister, väl igenom korsningen skiftar du fokus till en snäv-yttre och koncentrerar dig på den vägfil du kör i. 

Så här gör du
Titta på några olika moment, hämtade från idrott, nedan och placera in dem i fyrfältsmatrisen. I vilket fält tycker du att de olika momenten hör hemma?

A  Första serve i tennis                G  Avslappning efter tävling  
B  Puttning i golf                 H  Matchgenomgång
C  Springa maraton                I   Tekning i ishockey
D  Lyssna till tränarens genomgång inför match     J  Framridning inför hoppning
E  Uppvärmning inför match            K  Vid spelavbrott 
F  Spela fotboll på stopptid           L  Sudden-death

Slutordjpg
Hur märks effekten?
För att det ska bli riktigt bra effekt av den här övningen är det önskvärt att du skapar dina egna händelser från just din idrott, listar dem och plockar in dem i matrisen.

Reflektera
Om du tycker det är svårt, varför är det svårt? Har det med personlighet att göra? Finns det någon bästa-stil för koncentration?

Tips från coachen
Läs gärna inlägget om olika personlighetstyper och se om du kan koppla ihop dessa båda övningar och få en bättre förståelse om hur du själv fungerar och kan utvecklas.
http://bmhalsaosterlen.se/blog/att-f%C3%B6rst%C3%A5-sin-personlighetstyp

Lycka till!

Jenny Lind
BM Hälsa Österlen
jenny@bmhalsaosterlen.se
073 - 955 8310