Växla tänk

Växla tänk är en övning du kan använda dig av för att göra dig medveten om de olika sätt du tänker på och lära dig skifta mellan dessa olika sätt beroende på vilken typ av problem du har att lösa. 

Så här gör du:

Vi kan på ett enkelt sätt dela in vårt tänkandet i två helt skilda typer: analytiskt tänkande och fritt flödande tänkande.

Analytiskt tänkande lämpar sig när du ska lösa en uppgift med klart kända grundförutsättningar, det vill säga du vet vilka huvudvillkor som gäller. Om du till exempel ska fundera ut när du måste starta hemifrån för att hinna i tid till morgondagens tävling i Helsingborg, lämpar sig detta tankesätt. Du vet vilken tid tävlingen startar, hur lång resan är, var det är vägarbeten o.s.v. och löser därför uppgiften snabbt och lätt. Om du däremot inte vet avståndet, inte hur dags tävlingen startar eller hur vägen ser ut hjälper det inte hur länge du tänker, du kan ändå inte fundera ut när du behöver starta.

Vid fritt flödande tänkande eller kreativt tänkande tänker du utan givna förutsättningar. Du använder givetvis dina kunskaper och dina minnen, men du pressar inte fram lösningen till ett konkret praktiskt problem, utan låter tankarna flöda fritt. Du är kanske inte ens medveten om att du tänker. Du har säkert upplevt hur även lösningen på problem som du aktivt länge funderat över plötsligt bara kommer till dig när du minst anar det. Det är med detta tankesätt du får idéer till att pröva nya tekniker, nya revolutionerande träningsmetoder etc. Du kan på olika sätt stimulera detta tankesätt. Växling mellan olika aktiviteter exempelvis i början eller slutet av ett träningspass eller en avspänningsövning brukar vara kreativa stunder, liksom måttlig monoton aktivitet, till exempel en löprunda eller cykeltur.


d0252bb2-4aca-4574-aead-0ad07a8e3b40jpg

Du kan också bli bättre på att fånga upp och utnyttja en del av de tankar som kommer till synes spontant. Att alltid ha tillgång till papper och penna eller för den delen mobilen för att fånga tanken innan den flyktar är ett enkelt sätt att komma ihåg de kreativa idéerna. Ha alltid en anteckningsbok liggande i träningsväskan och bredvid sängen. Mobilen finns ofta nära till hands hos de flesta och den går också bra att föra in dessa anteckningar i.

Hur märks effekten?

Genom att du blir medveten om att det finns olika sätt att tänka, kan du lära dig att använda tankeenergin på rätt sätt. Du ödslar mindre tid på att försöka använda analytiskt tänkande på problem som inte låter sig lösas med detta tankesätt. Du kan lära dig att medvetet växla mellan tankesätten. 

Tips från coachen!

Avsett regelbundet tid för att tänka. Klassiskt tänkande, kontemplation, är en konst som ofta inte hinns med i dagens forcerade liv, där vi ständigt matas med intryck inte minst via olika media. Stäng av TV:n, mobilen, datorn och plattan och tänk själv en stund!