Varför gick det som det gick?

Självförtroendet hänger ihop med hur man själv förklarar framgång, misslyckanden och sin egen insats vid presentationstillfället. Sättet att förklara sin prestation påverkar både känslan i och efter tävlingssituationen, och styr även förväntningar på att vid nästa tävling lyckas eller misslyckas. Det finns tre punkter med vars hjälp man kan förklara varför det gick som det gick: stabilitet, orsak och kontroll.

Stabilitet - om resultatet har stabil eller instabil orsak. Exempelvis kan man förklara sin framgång med att man har varit duktig på att träna sin häst (stabil orsak) eller att man hade tur med startnumret (instabil orsak).

Orsak - om orsaken är inre eller yttre. Exempelvis kan man förklara framgången med att man lyckades hålla nerverna under kontroll även om förberedelserna inte blev de optimala (inre orsak) eller att konkurrenterna misslyckades (yttre orsak).

Kontroll - om man upplever sig ha kontroll eller inte över resultatet. Exempelvis att framgången berodde på bra förberedelser inför tävlingen (möjlighet till kontroll) eller att banbyggaren byggde en bra bana (ingen möjlighet till kontroll).

Utifrån detta skulle ett misslyckande kunna förklaras med: att du faktiskt inte har någon talang för ridning (stabil orsak) eller att du var på dåligt humör (instabil orsak), att du glömde ge hästen rätt hjälper (inre orsak) eller att det började regna precis när ni skulle in (yttre orsak), att du inte hade tränat nog (möjlighet till kontroll) eller att hästen halkade till inför hindret (ingen möjlighet till kontroll).

Så vad har nu detta med ditt självförtroende att göra? Om du precis lyckats väldigt bra på en tävling och förklarar det med stabila, inre faktorer som du har möjlighet till kontroll över: “Vi hade tränat på ett bra sätt och jag var koncentrerad” så har det lyckandet större möjlighet att färga ditt självförtroende på ett positivt sätt. Dessutom finns det större möjlighet att upprepa den goda prestationen nästa gång - du har ju kontroll!

Jämför med om du efter samma tävling väljer att förklara det med: “Vi hade tur med både banan och vädret idag.” Då räknar du ju inte med att din skicklighet har något med er prestation att göra! Det förklaringssättet gör inga underverk om du är ute efter att jobba med ditt självförtroende. Inte heller är det troligt att du kan förvänta dig att upprepa era prestationer. Alltså: de slutsatser du drar av din prestation påverkar dels dina förväntningar inför framtida tävlingar, men de påverkar också ditt självförtroende i en fortsatt spiral - positivt uppåtgående eller negativt nedåtgående: det bestämmer du själv!

Namnlst dokumentjpg

På samma sätt förhåller det sig med förklaringar när det gäller de prestationer som inte blir så lyckade. En misslyckad prestation blir lättare att ta om du känner att orsakerna ligger inom din kontroll. Då vet du vad du kan jobba med tills nästa gång! På samma sätt kan en förklaring på yttre orsaker leda till det motsatta, nämligen att man inte tar tag i det som gick dåligt eftersom man upplever att det inte har något med ens egen kapacitet eller träning att göra, exempelvis att motståndarna var för duktiga eller dåligt väder. Risken finns att man hamnar i undanflykter som inte gagnar prestationen på sikt, eller att man maktlöst känner att det inte spelar någon roll vad man gör.

Ett vanligt fenomen bland oss svenskar är att tolka allt som kräver skicklighet och mod till att personen hade tur som klarade det. Under Ingemar Stenmarks storhetstid som utförsåkare var det många reportrar som följde honom runt i Europa. En gång skulle en reporter intervjua Ingemar efter det att han hade gjort en hel serie riktigt bra åk under en månads tid och som kronan på verket vunnit ett stort mästerskap. Reportern var alldeles vild av upphetsning och rusade fram till Ingemar för att gratulera.

- Vilket fantastiskt åk, härligt Ingemar. Nu har du verkligen haft turen på din sida, eller hur? skrek reportern i mikrofonen.

- Javisst har jag haft tur, och det konstiga är att ju mer jag tränar, desto mer tur har jag, svarade Ingemar lugnt.

Ur Varför växer gräset? av Klas Hallberg & Magnus Kull

Jenny LindBM Hälsa Österlen
jenny@bmhalsaosterlen.se
073 - 955 8310