Mental träning tar fram vinnaren i dig!

Mental träning är ett samlingsbegrepp för en massa olika saker. Det används av den som vill utvecklas i sin idrott och använda sin fulla förmåga och det kan handla om stresshantering, koncentrationsövningar, självförtroendeträning, mål och målbildsträning, kvaliteten i träningen, mentala planer för både träning och utvärdering av träningen, men också om relationer, grupprocesser och ledarskap. När man rider är det exempelvis tre bitar som måste fungera ihop för att det ska bli bra. Ryttaren måste ha tekniken, veta hur man gör en halvhalt eller en galoppfattning. Man måste ha fysik som klarar av ridningen, som gör att vi orkar mera. Men sen måste även den mentala biten vara med och ju högre nivå man tävlar på desto mer avgörande blir det. Tittar man på två jämbördiga elitidrottare så vinner nästan alltid den som kan hantera stress och prestera bra även under de förutsättningar som en tävling skapar. Så unna dig själv möjligheten att utvecklas till en ännu bättre ryttare genom att träna dina mentala förmågor.

Det perfekta motionstillfället

Vi människor är byggda för att vara i rörelse, det tror jag de flesta håller med om. Om man bara går några hundra år tillbaka i tiden då det varken fanns mopeder, bilar, tåg eller flyg som kunde hjälpa till med transporter, och användningen av dragdjur var begränsad i de flesta existerande samhällena var det just kroppen vi använde. Människan är alltså byggd för rörelse och för att använda sin rörelseapparat. Varför väljer då många människor idag att vara fysiskt inaktiva?
Förutom det uppenbara svaret att det inte längre behövs för människans omedelbara överlevnad, är det vanligaste svaret, när forskare ställer frågan, "brist på tid". Andra skäl som anges är "brist på energi" respektive "brist på motivation", följt av "för höga kostnader" och "risk för skada". Även "brist på lämpliga lokaler", "saknar nödvändiga kunskaper", "det finns inga säkra platser" samt "saknar barnvakt" förekommer. Men det absolut vanligaste skälet är "brist på tid". Vilket jag kan köpa om man är en heltidsarbetande ensamstående förälder med tre minderåriga barn. Men vad är det som gör att vissa småbarnsföräldrar hinner med att vara fysiskt aktiva nästan varje dag medan andra aldrig hinner? Tiden i sig kan omöjligt skilja sig åt - dygnets 24 timmar är lika för alla. Mer troligt är att dygnets aktiviteter prioriteras olika. För att göra detta extra tydligt kan man jämföra en elitidrottare med en "vanlig Svensson". För en elitidrottare handlar det inte om hen ska träna en viss dag, utan istället om när detta ska ske. Allt planeras in så att det passar träningen och inte tvärtom. För en "vanlig Svensson" är det ofta omvänt eftersom hens träning prioriteras sist.
Nu menar jag inte att du ska agera som en elitidrottare men kanske det är dags att se över din prioriteringsordning och slopa strävan efter det perfekta motionstillfället. För om det endast är möjligt att motionera när solen skiner, när tiden är oändlig, när alla saker som måste göras är utförda, när kroppen är i perfekt trim och när motivationen är på topp - då blir det ganska sällan...
Känner du igen dig, och framför allt, vill du göra en förändring? Jag lär dig att prioritera rätt och hjälper dig att hitta motivationen till att börja träna. Välkommen att höra av dig!