Varför fysisk träning för ryttare?

Inom ridsporten har det inte alltid varit, och är fortfarande inte, en självklarhet att komplettera den grenspecifika ridningen med fysisk träning. De ryttare som går lite utanför ramarna och prövar nya träningsmetoder upptäcker ganska snart att de får en helt ny dimension på sin ridning och idag är fysisk träning för en del ryttare ett naturligt inslag i vardagen.

Den fysiska träningen för ryttare handlar mycket om att hitta styrkebalans i kroppen, där reflexer och signaler hjälper dig att omedvetet skapa balans så att din känslighet i ridningen kan hållas hög i många situationer och under lång tid.

Några positiva effekter av fysisk träning för dig som ryttare:
  • Dina naturliga reflexer och signaler i kroppen blir effektivare.
  • Du blir mer mottaglig och känslig för de signaler som hästen ger dig.
  • Tack vare en god kondition orkar du upprätthålla en hög koncentration och känslighet under ett ridpass eller tävlingsmoment.

Mental träning tar fram vinnaren i dig!

Det räcker inte med bara talang för att bli en vinnare. Det behövs något mer, något som sitter i hjärnan och som alla kan träna upp - förmågan att hantera stress och att hitta läget där man presterar optimalt.

Samlingsbegrepp
Mental träning är ett samlingsbegrepp för en massa olika saker. Det används av den som vill utvecklas i sin idrott och använda sin fulla förmåga och det kan handla om stresshantering, koncentrationsövningar, självförtroendeträning, mål och målbildsträning, kvaliteten i träningen, mentala planer för både träning och utvärdering av träningen, men också om relationer, grupprocesser och ledarskap.

När man rider är det tre bitar som måste fungera ihop för att det ska bli bra. Ryttaren måste ha tekniken, veta hur man gör en halvhalt eller en galoppfattning. Man måste ha fysik som klarar av ridningen, som gör att vi orkar mera. Men sen måste även den mentala biten vara med och ju högre nivå man tävlar på desto mer avgörande blir det. Tittar man på två jämnbördiga elitidrottare så vinner nästan alltid den som kan hantera stress och prestera bra även under de förutsättningar som en tävling skapar.